zmeny v s.r.o. online advokátom - kdekoľvek na Slovensku

od 97,- EUR 129,- EUR

zmeny v s.r.o. online advokátom - kdekoľvek na Slovensku

od 97,- EUR 129,- EUR

Zmeny v s.r.o. online je naša služba realizovaná advokátom, určená pre klientov, ktorí chcú vybaviť celý proces vykonania zmien v s.r.o. z pohodlia domova.

Vybavíme za Vás vypracovanie všetkých potrebných dokumentov vrátane všetkých administratívnych úkonov pred obchodným a živnostenským registrom. S nami ušetríte viac ako polovicu finančných nákladov za súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri SR. Zverte sa pri realizácii akejkoľvek zmeny vo Vašej spoločnosti do rúk odborníkov.

AKO MÔŽETE UŠETRIŤ AŽ POLOVICU NÁKLADOV VYUŽITÍM NAŠICH SLUŽIEB?

- pri vykonaní zmien v obchodnom registri je potrebné uhradiť poplatok za zápis zmeny zapísaných údajov vo výške 66,-EUR, avšak my dokážeme znížiť poplatok prostredníctvom nášho elektronického zaručeného podpisu o polovicu, pričom v cene je zahrnutá aj odmena za vykonanie všetkých úkonov súvisiacich so zmenou v s.r.o. za porovnateľnú sumu, ktorú by ste zaplatili za poplatok v obchodnom registri, prípadne ďalších poplatkov na živnostenskom úrade (v prípade vydania  nových živností) tak využitím našich služieb získate navyše odbremenenie od náročných byrokratických procesoch súvisiacich so zmenou v s.r.o. 

ČO JE ZAHRNUTÉ V CENE?
    • - zmenu v s.r.o. realizujeme za cenu už od 97,-EUR, pričom konkrétna cena závisí od charakteru, resp. počtu konkrétnych zmien
    • - súdny poplatok za vykonanie zmeny v obchodnom registri
    • - voľné živnosti v obchodnom registri
    • - 50% zľava za poplatok za každú viazanú a remeselnú živnosť
    • - vyzdvihnutie vydaného živnostenského oprávnenia
    • - vypracovanie všetkých potrebných  dokumentov advokátom ako napr. príprava návrhu na zmenu  zápisu s.r.o. do príslušného obchodného registra príprava zmeny spoločenskej zmluvy, zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, dokumenty pre živnostenský register či iný potrebný dokument
    • - požiadanie o vydanie súhlasu daňového úradu
    • - príprava a podanie  návrhu na zmenu  zápisu s.r.o. do príslušného obchodného registra
    • - odovzdanie / preposlanie všetkých dokumentov o zapísanej zmene elektronicky
AKO DLHO POTRVÁ ZMENA V S.R.O.?
 •  - kompletná zmena s.r.o. potrvá v závislosti od konkrétneho prípadu od 5 do 15 dní
 • - do niekoľkých hodín od vyplnenia jednoduchého formulára Vám zasielame potrebné dokumenty na podpis
 • - celý proces založenia s.r.o. prostredníctvom využitia našich služieb je maximálne efektívny a promptný
AKÉ ÚKONY MUSÍTE UROBIŤ VY?

- celý proces vybavíme za Vás
- Vy len vyplníte jednoduchý formulár a podpíšete dokumenty, ktoré Vám zašleme
- niektoré dokumenty bude potrebné podpísať pred notárom, resp. na matrike
- jednoduché a prehľadné usmernenie k podpísaniu dokumentov Vám zašleme spolu s potrebnými podkladmi na podpis

AKÉ EXTRA NÁKLADY MUSÍTE PLATIŤ VY?

Vaše extra náklady sú len za:
1. overenie podpisov:
osvedčenie o pravosti podpisu na listine stojí u notára 2,39 EUR s DPH a na matrike 1,50 EUR
2. v prípade potreby vydania oprávnenia na prevádzkovanie remeselných alebo viazaných živností: 7,50 EUR za každú živnosť (poskytujeme 50 % zľava za takýto poplatok)

AKO PREBIEHA VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA?
 • - celá komunikácia prebieha online (email, chat), prípadne telefonicky
 • - spôsob komunikácie je vždy vysoko individuálny a v čo najväčšej možnej miere prispôsobený požiadavkám klienta
 • - sme vďační za Vami prejavenú dôveru, preto radi zodpovieme všetky Vaše otázky
Nezáväzne objednať!

Naše výhody:

Odborný servis advokáta

Sme advokáti zapísaní v Slovenskej advokátskej komore.  Poskytujeme vysoko kvalifikované právne poradenstvo založené na dôkladnej znalosti právnych predpisov. Viac o nás.

Spokojnosť klienta

Služby klientom poskytujeme už vyše 20 rokov a vždy je pre nás najdôležitejšia Vaša spokojnosť.

Pre väčšinu ľudí je lacnejšie vykonať zmenu v s.r.o. pomocou advokáta. Prekvapený? Zistite viac.

 

Ušetríte čas

Hľadanie informácií na internete, príprava dokumentov či vybavovanie na úradoch je zdĺhavý proces. Dovoľte nám Vás odbremeniť!

Pre rýchlu a bezproblémovú zmenu v s.r.o. je vhodné zodpovedať si niekoľko základných otázok.

Akú zmenu potrebujem vykonať?

V rámci bežného “života” obchodnej spoločnosti často nastanú situácie, kedy je potrebné vykonať zmenu, prípadne (častejšie) viaceré zmeny v s.r.o naraz. Môže ísť o zmenu v osobe konateľa spoločnosti, spoločníka, ďalej obchodného mena spoločnosti, prípadne sídla. Často je potrebná zmena vo výške základného imania, či už ide o zvýšenie, alebo zníženie základného imania. Zmena môže tiež nastať v spôsobe konania konateľov spoločnosti, ďalej vo vzniku nových orgánov spoločnosti (napr. dozorná rada). Všetky tieto a mnohé ďalšie na pohľad jednoduché zmeny vyžadujú dôkladnú znalosť právnych predpisov, a to nielen z oblasti korporátneho práva, od právneho posúdenia potenciálnych možností cez samotnú prípravu právnych dokumentov potrebných k zmene údajov až po proces súvisiaci s návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri.

Je preto dôležité vybrať si pri týchto dôležitých úkonoch toho správneho partnera, ktorý by mal byť predovšetkým odborníkom.

Vyššie načrtnutý proces vykonania zmien v s.r.o. je u nás realizovaný advokátom, takže oproti iným spoločnostiam poskytujúcim podobné služby, máte garantovanú istotu profesionálnej služby a odbornosti za naozaj prijateľnú cenu.

Čo všetko je možné v s.r.o. meniť?

Najčastejšie dochádza k týmto zmenám:

- zmena v osobe spoločníka

- prevody obchodných podielov

- zmena v osobe konateľa

- zmena v identifikačných údajoch konateľov/spoločníkov

- zmena sídla s.r.o.

- zmena obchodného názvu s.r.o.

- rozšírenie/zúženie predmetov podnikania

- zvýšenie/zníženie základného imania

- zmena rozsahu splatenia základného imania

- vymenovanie/odvolanie prokuristu spoločnosti.