založenie s.r.o. online - kdekoľvek na Slovensku

279,- EUR 349,- EUR

kompletné založenie s.r.o. online - kdekoľvek na Slovensku

279,- EUR 349,- EUR

Založenie s.r.o. online je naša služba určená pre klientov, ktorí chcú vybaviť celý proces založenia s.r.o. z pohodlia domova a bez stretnutia s advokátom. Cez telefón, email alebo chat Vám pomôžeme zorientovať sa v základných otázkach zakladania spoločnosti, vysvetlíme pojmy ako spoločník, konateľ, obchodný podiel či základné imanie.

V prípade, ak máte záujem sa osobne stretnúť s advokátom a detailne prediskutovať proces založenie s.r.o. využite našu službu Založenie s.r.o. s konzultáciou u advokáta.

Využitím našich služieb môžete ušetriť 150,- EUR na súdnom poplatku za založenie s.r.o. a priemerne 20,- EUR na poplatkoch za vydanie živnostenského oprávnenia.

AKO MÔŽETE UŠETRIŤ PRIEMERNE 170,- EUR PRI ZAKLADANÍ S.R.O.?

- nízka cena zahŕňajúca všetky náklady za kompletné založenie s.r.o., ušetríte viac ako polovicu nákladov oproti svojpomocnému založeniu s.r.o. - https://zalozeniesroapredajsro.sk/zalozenie-s-r-o-postup/
- garantovaná profesionálna služba poskytnutá advokátmi zapísanými v Slovenskej advokátskej komore
- založenie s.r.o. vybavíte pohodlne online vyplnením jednoduchého formulára
- rýchlosť založenia s.r.o. - pracujeme online, proces zakladania spoločnosti je efektívny a skrátený na minimálny, nevyhnutný čas
- individuálny prístup k potrebám klienta
- platíte len za to, čo potrebujete
- možnosť osobnej konzultácie s advokátom
- právne služby poskytujeme už 20 rokov - vysoká spokojnosť klientov

ČO JE ZAHRNUTÉ V CENE 279 EUR?
    • - poplatky za voľné živnosti
    • - súdny poplatok za založenie s.r.o.

   

   • - kompletné zabezpečenie celého procesu a príprava všetkých potrebných dokumentov k založeniu s.r.o. na základe Vami zadaných údajov:
    • - zabezpečenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenský list)
    • - príprava návrhu na zápis s.r.o. do príslušného obchodného registra
    • - požiadanie o vydanie súhlasu daňového úradu
    • - príprava spoločenskej zmluvy, prehlásenie správcu vkladu, vyhlásenia jediného spoločníka či iného potrebného dokumentu
    • - registrácia s.r.o. u správcu na dane za účelom získania DIČ (príprava žiadosti o registráciu k dani z príjmov)

  • - odovzdanie všetkých zakladateľských dokumentov elektronicky
AKO DLHO POTRVÁ ZALOŽENIE S.R.O.?

- kompletné založenie s.r.o. potrvá najviac 15 až 20 dní
- do niekoľkých hodín od vyplnenia jednoduchého formulára Vám zasielame potrebné dokumenty na podpis
- celý proces založenia s.r.o. prostredníctvom využitia našich služieb je maximálne efektívny a promptný

AKÉ ÚKONY MUSÍTE UROBIŤ VY?

- celý proces vybavíme za Vás
- Vy len po vyplníte jednoduchý formulár a podpíšete dokumenty, ktoré Vám zašleme
- niektoré dokumenty bude potrebné podpísať pred notárom, resp. na matrike
- jednoduché a prehľadné usmernenie k podpísaniu dokumentov Vám zašleme spolu s potrebnými podkladmi na podpis

AKÉ EXTRA NÁKLADY MUSÍTE PLATIŤ VY?

- Vaše extra náklady sú len za:

1. overenie podpisov
pri jednoosobovej s.r.o. overíte 3 podpisy, pri dvoch spoločníkoch je to osem podpisov
(osvedčenie o pravosti podpisu na listine stojí u notára 2,39 EUR s DPH a na matrike 1,50 EUR)

2. v prípade potreby vydania oprávnenia na prevádzkovanie remeselných alebo viazaných živností: 7,50 EUR za každú živnosť 

AKO PREBIEHA VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA?

- celá komunikácia prebieha online (email, chat), prípadne telefonicky
- v prípade záujmu môžete využiť možnosť osobného stretnutia s advokátom
- spôsob komunikácie je vždy vysoko individuálny a v čo najväčšej možnej miere prispôsobený požiadavkám klienta
- sme vďační za Vami prejavenú dôveru, preto radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Nezáväzne objednať!

Naše výhody:

Odborný servis advokáta

Sme advokáti zapísaní v Slovenskej advokátskej komore.  Poskytujeme vysoko kvalifikované právne poradenstvo založené na dôkladnej znalosti právnych predpisov. Viac o nás.

Spokojnosť klienta

Služby klientom poskytujeme už vyše 20 rokov a vždy je pre nás najdôležitejšia Vaša spokojnosť.

Pre väčšinu ľudí je lacnejšie zakladať s.r.o. pomocou advokáta. Prekvapený? Zistite viac.

 

Ušetríte čas

Hľadanie informácií na internete, príprava dokumentov či vybavovanie na úradoch je zdĺhavý proces. Dovoľte nám Vás odbremeniť!

K úspešnému založeniu s.r.o. je nutné si zodpovedať niekoľko základných otázok.

Aké bude obchodné meno spoločnosti?

Obchodné meno s.r.o. je názov pod ktorým spoločnosť podniká. Obchodné meno je zapísané v obchodnom registri a spoločnosť je povinná ho pri svojej činnosti používať. Pri výbere obchodného mena je dobré skontrolovať konflikt vybratého obchodného mena s obchodnými menami už zapísanými v obchodnom registri, prípadne s registrovanými ochrannými známkami.

Aký bude predmet podnikania s.r.o.?

Činnosť, ktorú Vaša spoločnosť bude vykonávať sa nazýva predmetnom podnikania. Oprávnenenie k podnikaniu obvykle vydáva miestne príslušný živnostenský úrad.

Kto bude spoločníkom s.r.o.?

Spoločníci sú osoby, ktoré sa rozhodli založiť s.r.o.. Môže sa jednať o fyzickú osobu ako aj právnickú osobu. Spoločnosť môže založiť len jedna osoba, v takom prípade sa jedná o tzv. jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným.

Kto bude konateľ s.r.o.?

Konateľ je štatutárny orgán s.r.o., teda osoba, ktorá koná navonok za spoločnosť a je oprávnený za ňu uzatvárať právne úkony (napr. zmluvy či jednostranné právne úkony). Konateľ je taktiež oprávnený vykonávať vedenie spoločnosti smerom dovnútra, teda riadiť spoločnosť. Každá spoločnosť musí mať minimálne jedného konateľa, avšak ich maximálny počet nie je obmedzený. Ak je zvolených viacero konateľov s.r.o. je vhodné v spoločenskej zmluve definovať spôsob ich konania, napr. či každý konateľ koná samostatne alebo či viacero konateľov musí konať spoločne..

Aké bude základné imanie s.r.o. a vklady spoločníkov?

V zmysle Obchodného zákonníka základné imanie s.r.o. musí byť minimálne 5.000,- EUR a výška vkladu každého jednotlivého spoločníka musí byť minimálne 750,- EUR. Súčet vkladov jednotlivých spoločníkov sa rovná základnému imaniu tj. napr. dvaja spoločníci vložia každý 2.500,- EUR, spolu 5.000,- EUR.

Ako bude spísaná spoločenská zmluva?

Spoločenská zmluva je základný dokument spoločnosti, v ktorom by mali byť podrobne upravené vzťahy spoločníkov navzájom a vzťahy spoločníkov a konateľov.. Spoločenská zmluva má zákonnom stanovené náležitosti, ktoré musí obsahovať.