RB

Mgr. Róbert Baumann

AS LEGAL: od roku 2009 (zápis v SAK – 2009)

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, ČR (2010)