MS

JUDr. Milan Šulva

AS LEGAL: Zakladateľ a partner advokátskej kancelárie od roku 2008 (zápis v SAK – 1996)

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR (1980)

Iné: V rokoch 1996 – 2014 pôsobil súčasne ako advokát i správca konkurznej podstaty. Je tiež zapísaný ako advokát aj v Českej republike,kde rovnako poskytuje právne služby.