doktorka

JUDr. Iveta Abelovská

AS LEGAL: Zakladateľka a partnerka kancelárie od roku 2008 (zápis v SAK – 1999)

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR (1981)

Iné: Pred vstupom do advokácie pôsobila ako sudkyňa. Tiež je odbornou prispievateľkou v projekte The World Bank – Women, Business and the Law za Slovenskú republiku.