predaj s.r.o. online (ready made s.r.o.)  - kdekoľvek na Slovensku

459,- EUR 589,- EUR

predaj s.r.o. online - kdekoľvek na Slovensku

459,- EUR 589,- EUR

Predaj s.r.o. (ready-made s.r.o.) online je služba našej advokátskej kancelárie určená pre klientov, ktorí majú záujem začať svoje podnikanie okamžite, vyhnúť sa zdĺhavému procesu zakladania s.r.o. a z pohodlia domova kúpiť novú s.r.o. online. Naša advokátska kancelária Vám garantuje čistú obchodnú a účtovnú históriu predávaných ready-made s.r.o..

V prípade, že máte záujem o osobnú konzultáciu s advokátom využite našu službu Predaj s.r.o. (ready-made s.r.o.) s konzultáciou advokáta.

V prípade, že si nevyberiete z našej ponuky už založených ready-made s.r.o., môžeme pre Vás založiť novú s.r.o. na mieru. V takom prípade využite naše služby Založenie s.r.o. online alebo Založenie s.r.o. s konzultáciou advokáta.

Čo je to ready-made s.r.o.?

Ready-made s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená za účelom následného predaja na kupujúceho. Naša advokátska kancelária garantuje čistú právnu a účtovnú históriu.

Ready made s.r.o.:

 • - nikdy nepodnikala
 • - má už pridelené IČO (je už zapísaná v obchodnom registri SR)
 • - má splatené základné imanie
 • - jediným spoločníkom a konateľom je advokát
 • - má už pridelené DIČ (je už registrovaná na daňovom úrade)
 • - už má vydané živnostenské oprávnenie (je registrovaná na daňovom úrade)
Aké sú výhody kúpy ready-made s.r.o.?
 • Výhody sú:
 • - môžete začať podnikať (konať za ready-made s.r.o.) okamžite.
 • - spoločnosť už má pridelené IČO a DIČ, čiže môžete s ňou ihneď po prevode vstupovať do zmluvných vzťahov či fakturovať
 • - celý proces predaja s.r.o. je rýchlejší pri zakladaní s.r.o..
Čo je zahrnutné v cene 459,- EUR?
    • - poplatky za voľné živnosti
    • - súdny poplatok za založenie s.r.o.

   

   • - kompletné zabezpečenie celého procesu a príprava všetkých potrebných dokumentov k založeniu s.r.o. na základe Vami zadaných údajov:
    • - zabezpečenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenský list)
    • - príprava návrhu na zápis s.r.o. do príslušného obchodného registra
    • - požiadanie o vydanie súhlasu daňového úradu
    • - príprava spoločenskej zmluvy, prehlásenie správcu vkladu, vyhlásenia jediného spoločníka či iného potrebného dokumentu
    • - registrácia s.r.o. u správcu na dane za účelom získania DIČ (príprava žiadosti o registráciu k dani z príjmov)

  • - odovzdanie všetkých zakladateľských dokumentov elektronicky
Ako dlho trvá proces kúpy ready-made s.r.o.?
 • - celý proces prevodu ready-made s.r.o. trvá 7-10 dní
 • - za spoločnosť môžete konať okamžite po podpise potrebných dokumentov
Aké úkony musíte urobiť Vy?

- celý proces vybavíme za Vás
- Vy len po vyplníte jednoduchý formulár a podpíšete dokumenty, ktoré Vám zašleme
- niektoré dokumenty bude potrebné podpísať pred notárom, resp. na matrike
- jednoduché a prehľadné usmernenie k podpísaniu dokumentov Vám zašleme spolu s potrebnými podkladmi na podpis

Aké ďalšie náklady musíte platiť Vy?

- Vaše extra náklady sú len za:

1. overenie podpisov
pri jednoosobovej s.r.o. overíte 3 podpisy, pri dvoch spoločníkoch je to osem podpisov
(osvedčenie o pravosti podpisu na listine stojí u notára 2,39 EUR s DPH a na matrike 1,50 EUR)

2. v prípade potreby vydania oprávnenia na prevádzkovanie remeselných alebo viazaných živností: 7,50 EUR za každú živnosť 

Ako prebieha komunikácia s našou advokátskou kanceláriou?

- celá komunikácia prebieha online (email, chat), prípadne telefonicky
- v prípade záujmu môžete využiť možnosť osobného stretnutia s advokátom
- spôsob komunikácie je vždy vysoko individuálny a v čo najväčšej možnej miere prispôsobený požiadavkám klienta
- sme vďační za Vami prejavenú dôveru, preto radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Nezáväzne objednať!

Naše výhody:

Odborný servis advokáta

Sme advokáti zapísaní v Slovenskej advokátskej komore.  Poskytujeme vysoko kvalifikované právne poradenstvo založené na dôkladnej znalosti právnych predpisov. Viac o nás.

Spokojnosť klienta

Služby klientom poskytujeme už vyše 20 rokov a vždy je pre nás najdôležitejšia Vaša spokojnosť.

Pre väčšinu ľudí je lacnejšie zakladať s.r.o. pomocou advokáta. Prekvapený? Zistite viac.

 

Ušetríte čas

Hľadanie informácií na internete, príprava dokumentov či vybavovanie na úradoch je zdĺhavý proces. Dovoľte nám Vás odbremeniť!

Najčastejšie otázky:

Čo to znamená čistá právna a účtovná história ready-made s.r.o.?

Naša advokátska kancelária Vám garantuje, že všetky predávané ready-made s.r.o. majú čistú právnu a účtovnú históriu, čo znamená, že tieto spoločnosti nemajú žiadne pohľadávky ani záväzky, neuzatvárali žiadne zmluvy či iné právne úkony. Spoločnosti majú splatené základné imanie v minimálnej výške 5.000,- EUR.

Kedy sa stanem konateľom ready-made s.r.o.?

Pokiaľ sa rozhodnete zakúpiť s.r.o. budete s okamžitou účinnosť menovaný konateľom Vašej novej s.r.o. a môžete za túto spoločnosť začať konať, napr. uzatvárať obchodné zmluvy. Následne budete zapísaný ako konateľ do obchodné registra, tento zápis je však len deklaratórny a na Vašom oprávnení konať za s.r.o. nič nemení.

Kedy sa stanem spoločníkom ready-made s.r.o.?

Naša advokátska kancelária prevádza na kupujúceho celý obchodný podiel v spoločnosti a účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra. 

Aký predmet podnikania bude mať ready-made s.r.o.?

Nami predávané s.r.o. majú vydané oprávnenia k podnikaniu k nami vybraným najobyklejším predmetom podnikania. V prípade, že máte záujem zmeniť či rozšíriť rozsah predmetu podnikania Vami kupovanej ready-made s.r.o., radi pre Vás zabezpečíme vydanie nových živnostenských oprávnení.

Aké zmeny v s.r.o. môžem vykonať pri prevode ready-made s.r.o.?

Pri predaji s.r.o. Vám bezplatne môžeme zabezpečiť zmenu obchodného názvu spoločnosti, zmenu sídla spoločnosti, zmenu počtu konateľov a zmenu v osobách konateľov, zmenu počtu spoločníkov či zmenu v osobách spoločníkov.

Ready-made s.r.o. - predaj s.r.o. a jej kúpa rýchlo a bez starostí

Ak začínate podnikať alebo sa chystáte rozšíriť oblasť svojho pôsobenia o podnikanie v novej oblasti a ak Vašim aktivitám najlepšie vyhovuje podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ponúkajú sa najmenej tri základné alternatívy. Prvou je založenie vlastnej s.r.o., pričom postup založenia s.r.o. krok za krokom popisuje náš skorší článok - Založenie s.r.o. - postup - krok za krokom. Druhá možnosť je dohodnúť predaj s.r.o. a kúpu s.r.o. od iného podnikateľa, ktorý sa po určitom čase aktívneho podnikania rozhodne predať vlastnú spoločnosť. Tretiu možnosť predstavuje predaj s.r.o. a kúpa s.r.o. “s čistým štítom”, teda nadobudnutie spoločnosti, ktorú nazývame ready-made s.r.o. a ktorá je určená práve na to, aby uľahčila prístup k podnikaniu tým, že ich odbremeňuje od procesu zakladania novej spoločnosti.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať práve predaju a kúpe ready-made s.r.o., podrobne a zrozumiteľne popíšeme jej základné vlastnosti, zhodnotíme dôležité zásady, vďaka ktorým sa budete vedieť lepšie zorientovať v ponuke ready-made spoločností a pre väčší prehľad pridáme aj užitočné porovnanie s predajom a kúpou spoločnosti s históriou. Postupne Vás prevedieme procesom predaja s.r.o. a poskytneme zjednodušené základné vzory dokumentov, vyskytujúcich sa pri prevode obchodného podielu.

Vďaka optimálnemu postupu asistujúcich advokátov samotný predaj s.r.o. zvyčajne prebieha pomerne rýchlo a jednoducho, a navzdory často opačným očakávaniam, práve vďaka profesionálnej advokátskej praxi a použitiu zaručeného elektronického podpisu, aj efektívne, vzhľadom na schopnosť zníženia nákladov predaja s.r.o., vrátane príslušných súdnych poplatkov, na minimum.

Prečo podnikať formou s.r.o.?

Spoločnosť s ručením obmedzeným dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie a najžiadanejšie formy podnikania na Slovensku. Dôvody netreba dlho hľadať. Patrí k nim najmä mnohoročná tradícia s.r.o. v našom právnom prostredí, relatívna jednoduchosť a flexibilita fungovania tohto typu obchodnej spoločnosti, finančná dostupnosť pre začínajúcich podnikateľov, ale nepochybne aj rozsiahla infraštruktúra služieb, spojených so založením či predajom s.r.o., ich ďalším pôsobením, ale aj ich zánikom.

Podstata tohto typu spoločnosti spočíva už v jej názve - na rozdiel napríklad od štandardného podnikania na živnosť, ako spoločník s.r.o. zodpovedáte za záväzky spoločnosti len v obmedzenej miere. Pri svojom vstupe do spoločnosti v prípade založenia s.r.o. vkladáte, a v prípade kúpy preberáte, vklad, ktorý buď samostatne, alebo spoločne s vkladmi iných spoločníkov, tvorí základné imanie tejto spoločnosti - teda jej majetkovú podstatu. Tento vklad v zásade predstavuje Vašu účasť na podnikaní spoločnosti a zväčša tvorí základ pre Vaše práva a povinnosti voči spoločnosti či ostatným spoločníkom, pre určenie podielu na zisku alebo strate.

V spoločnosti s ručením obmedzeným z toho dôvodu nepodnikáte takpovediac priamo ako fyzická osoba, ale prostredníctvom na to určenej právnickej osoby, na ktorú sa prenáša aj možné riziko neúspechu podnikateľského zámeru. Spravidla potom platí, že ak má Váš obchodný partner pohľadávku voči Vašej spoločnosti, a teda, Vaša spoločnosť má voči niekomu inému dlh, ručenie za tento dlh sa zo strany spoločníka obmedzuje len do výšky nesplateného vkladu. Preto je dobré myslieť aj na to, že vklad by mal byť už pri vstupe do spoločnosti v celom rozsahu splatený.

Čo je to ready-made s.r.o. a ako sa jej predaj odlišuje od predaja s.r.o. s históriou?

Ak sa chystáte podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a nevyhovuje Vám začať založením novej s.r.o., napríklad kvôli nákladom, nedostatku času, dátumu vzniku spoločnosti, alebo kvôli iným praktickým či byrokratickým prekážkam, určite sa oplatí zvážiť, či vstúpite do spoločnosti s históriou, kde už pred Vami podnikal niekto iný alebo do spoločnosti s čistým štítom, určenej a pripravenej práve a len na predaj, tzv. ready-made s.r.o.

V prípade, že uprednostňujete kúpu spoločnosti s históriou, treba mať na pamäti, že s takouto alternatívou sú spojené viaceré riziká. Pri spoločnostiach predávaných priamo ich spoločníkmi, ktoré už majú určitú históriu podnikania za sebou, treba postupovať obzvlášť obozretne. Takýto predaj sa často nezaobíde bez dôkladného preverenia histórie spoločnosti a jej spoločníkov či konateľov, užšieho či širšieho okruhu ich spriaznených osôb, právne relevantnej dokumentácie a celého účtovníctva spoločnosti, ale napríklad aj možných skrytých právnych vád, prípadne skrytých záväzkov, ktoré nie sú zavedené v účtovníctve, a v neposlednom rade, bez preverenia možných dôvodov, pre ktoré sa spoločníci rozhodli spoločnosť predať. Samotné vyhodnotenie rizík, a následne aj predaj s.r.o., môže byť časovo aj finančne náročné a z podstaty veci nie je vylúčené ani to, že obchod dopadne neúspešne, prípadne že po istom čase vyjdú najavo nové skutočnosti, ktoré budú pre nadobúdateľa spoločnosti nechcenou záťažou.

Pokiaľ teda nemáte špecifickú motiváciu kúpiť určitú, už dlhšie existujúcu spoločnosť, a nemáte záujem vynakladať prostriedky na jej komplexný právny a finančný audit, potom je rozumné sústrediť sa na ponuku predaja ready-made spoločností. Ready-made s.r.o. ako taká a následný proces jej predaja by mali byť naprojektované práve tak, aby ste sa vyhli rizikám, spojeným so spoločnosťami s dlhšou históriou na jednej strane a možným komplikáciám pri založení novej s.r.o. na strane druhej.

Malo by ísť o spoločnosť “s čistým štítom”, to znamená bez záväzkov a ekonomickej histórie, vopred preverenú a pripravenú kedykoľvek zmeniť svojich spoločníkov, obchodné meno, sídlo, predmet podnikania či iné charakteristiky. Ready-made s.r.o. musí už pri predaji spĺňať všetky potrebné náležitosti, ktoré od nej právny poriadok vyžaduje a rovnako jej predaj musí prebehnúť v súlade s príslušnými zákonmi, dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Asistujúci advokát či advokátska kancelária by mali osobne a zrozumiteľne odkomunikovať potrebné úkony, k spokojnosti zodpovedať Vaše otázky a odborne dohliadať na celý proces predaja a kúpy tak, aby prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií.

Výsledkom kvalitného predaja ready-made s.r.o. by malo byť, že vo veľmi krátkom období vstúpite do bezproblémovej spoločnosti s presne takými vlastnosťami, ktoré si želáte, so splatenými vkladmi a základným imaním, prideleným IČO a DIČ a vydaným živnostenským oprávnením, bezprostredne pripravenú na podnikanie a uzatváranie obchodov, pričom za túto spoločnosť môžete z pozície jej štatutárneho orgánu - konateľa konať a ako spoločník dosahovať zisk bez toho, aby ste mali obavu z možných skrytých právnych vád a rôznych záväzkov.

V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že predaj takejto ready-made s.r.o. Vám môže ponúknuť celý rad subjektov, ktoré však nemusia byť všetky rovnako dôveryhodné alebo skúsené v danej oblasti, či dokonca oprávnené poskytovať právne služby spojené s predajom s.r.o.. Pre vylúčenie pochybností môžeme jedine odporúčať, aby ste kontaktovali len také subjekty, ktoré sa na danú problematiku špecializujú, a v ktorých sa Vám za štandardný predaj s.r.o. zaručuje konkrétny advokát alebo advokátska kancelária, oprávnená poskytovať právne služby bez sprostredkovania niekým, kto takýmto oprávnením nedisponuje. Vhodný výber Vám pomôže predchádzať možným problémom, vlastným skôr spoločnostiam s históriou.

Aké záruky by ste mali zohľadniť pri kúpe ready-made s.r.o.?

Pri predaji s.r.o. v jej ready-made forme je najdôležitejšie, kto Vám ju predáva a aké záruky Vám poskytuje, aby sa Vám jej kúpa časom nevypomstila. Ako sme už naznačili vyššie, v prvom rade si treba vyhodnotiť dôveryhodnosť subjektu a kompetentnosť konkrétneho advokáta, ktorý sa vám za bezproblémový predaj s.r.o. zaručuje. Následne treba zvážiť aj ostatné záruky, ktoré sa Vám pri predaji poskytujú.

Základnou zárukou dobrej kúpy by malo byť, že spoločnosť je bez záväzkov, alebo len s takými záväzkami, s ktorými Vás podrobne a štruktúrovane oboznámi, k čomu Vám musí byť schopná predložiť relevantné dokumenty a potvrdenia. Pôjde napríklad o riadne vedené účtovníctvo, zakladateľské dokumenty, prípadne daňové priznanie. Samozrejmosťou musí byť vyhlásenie o tom, že spoločnosť nemá žiadne záväzky a za akékoľvek neidentifikované záväzky, ktoré by vyplývali z obdobia pred predajom spoločnosti, zodpovedá predchádzajúci spoločník. Dôležité je tiež uistenie, že v spoločnosti neexistujú žiadne pracovnoprávne, dodávateľské, odberateľské a rôzne iné vzťahy, že spoločnosť neudelila žiadne plnomocenstvá a poverenia a pokiaľ máte nejaké špecifické požiadavky, ktoré možno od spoločnosti očakávať a ktoré žiadate potvrdiť, nemal by byť problém po dohode poskytnúť aj takéto potvrdenie.

Pri kúpe ready-made s.r.o. by ste mali mať garanciu, že zakladajúce a ďalšie dokumenty spoločnosti sú po právnej stránke v poriadku, vyhovujú Vašim predstavám a umožňujú vysokú flexibilitu v prípade potreby neskorších zmien. Napokon, samotná zmluva, ktorou sa na Vás prevádza obchodný podiel v spoločnosti a príslušné rozhodnutia orgánov spoločnosti súvisiace s predajom by mali poskytovať záruky, že spĺňajú všetky náležitosti, ktoré podľa zákona spĺňať majú a nebudú brániť úspešnému a rýchlemu prevzatiu spoločnosti. Asistujúci advokát či advokátska kancelária by mali byť preto od začiatku až do konca súčasťou procesu predaja s.r.o. a dohliadať nad jeho správnym priebehom.

Ako prebieha predaj s.r.o. vo forme ready-made s.r.o.?

Predaj a kúpa ready-made s.r.o. štandardne prebieha prostredníctvom prevodu obchodného podielu. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa spravidla určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Každý spoločník pritom môže mať iba jeden obchodný podiel, no jeden obchodný podiel môže patriť viacerým osobám. Čo je dôležité, spoločník môže svoj obchodný podiel previesť na iného spoločníka alebo na inú osobu, a to tak, že uzavrie zmluvu o prevode obchodného podielu. Pritom treba mať na pamäti, že spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti a fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

Rôzne subjekty ponúkajúce predaj ready-made spoločností volia pri prevode obchodného podielu rôzne postupy. Tu treba zdôrazniť, že správne nastavený a funkčný proces predaja ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným je dôležitým predpokladom jeho rýchlosti a úspešnosti. Pri predaji je potrebné predovšetkým zabezpečiť, aby zmluva o prevode obchodného podielu spĺňala všetky podstatné náležitosti podľa príslušných zákonov, aby boli v čase jej podpisu pripravené všetky dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na to, aby prevod mohol prebehnúť v krátkom čase a aby návrh na registrový súd obsahoval všetky údaje a prílohy, potrebné pre úspešný zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra.

Každý, kto kupuje ready-made spoločnosť, mal by sa najskôr oboznámiť so spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou takejto s.r.o.. Ide o základný dokument spoločnosti, z ktorého vyplývajú najmä obchodné meno a sídlo spoločnosti, údaje o spoločníkoch a konateľoch spoločnosti, predmet činnosti, výška základného imania a výška vkladov každého zo spoločníkov, ako aj výška splatených vkladov, vrátane správcu vkladov, údaje o rezervnom fonde a podobne.

K tejto spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine musí nadobúdateľ pristúpiť, inak súd prevod obchodného podielu nezapíše. Preto ten, kto obchodný podiel prevádza, mal by byť tiež schopný prispôsobiť znenie týchto dokumentov požiadavkám nadobúdateľa - napr. zmeniť názov spoločnosti (ktorý by nemal byť rovnaký či zameniteľný s iným obchodným menom v Obchodnom registri ani ochrannou známkou v registri Úradu priemyselného vlastníctva), jej sídlo, konateľov, predmet podnikania a ďalšie.

V dôsledku týchto zmien môže vzniknúť potreba vypracovania ďalších dokumentov, ako je vyhlásenie jediného spoločníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach, podpisový vzor konateľa, žiadosť o zapísanie živnosti, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti, prípadne iné doklady. Pokiaľ ide o sídlo spoločnosti, často je možné dohodnúť aj tzv. virtuálne sídlo spoločnosti, ktoré v sebe spravidla zahŕňa aj ďalšie výhody, napr. prijímanie a preposielanie pošty e-mailom alebo na určenú adresu.

Podľa toho, ako upravuje spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina možnosť prevodu obchodného podielu, je tiež možné, že medzi podmienky prevodu bude patriť súhlas valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka s prevodom - v takom prípade sa musí pred samotným prevodom obchodného podielu prijať rozhodnutie valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka, ktorým tento prevod na tretiu osobu umožní a v niektorých prípadoch tiež rozhodnute o tom, že obchodný podiel sa pred jeho prevodom na ďalšie osoby rozdelí.

Neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou celého procesu je pri prevode väčšinového obchodného podielu podanie žiadosti o vydanie súhlasu miestne príslušného správcu dane s prevodom obchodného podielu a jeho následné priloženie k návrhu na registrový súd. Tento súhlas správca dane vydá, ak výška daňového nedoplatku neprevyšuje u daňového subjektu sumu 170 EUR. V prípade, ak sa prevádza väčšinový obchodný podiel (t.j. obchodný podiel, ku ktorému sa buď vzhľadom na pomer k základnému imaniu alebo konkrétnu úpravu spoločenskej zmluvy viaže aspoň 50% hlasovacích práv v spoločnosti) a súhlas správcu dane nie je potrebný (napr. preto, že nadobúdateľom obchodného podielu je zahraničná osoba), je potrebné doložiť namiesto súhlasu správcu dane písomné vyhlásenie nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť predložiť takýto súhlas. Viac informácií o súhlase správcu dane nájdete tu.

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že celý proces predaja a kúpy ready-made s.r.o. je ťažkopádny či príliš komplikovaný, pri správnom výbere subjektu, ktorý Vám zabezpečí nadobudnutie obchodného podielu, je to práve naopak. V prípade akýchkoľvek otázok Vám bude asistovať advokát, ktorý zároveň dohliadne na hladký priebeh prevodu a celá Vaša práca bude spočívať len v tom, že zadáte požadované parametre spoločnosti a na matrike alebo pred notárom podpíšete pripravené dokumenty.

predaj s.r.o.

Zmluva o prevode obchodného podielu a náležitosti, ktoré by mala spĺňať

Konkrétne znenie zmluvy o prevode obchodného podielu sa môže prípad od prípadu líšiť tak, aby zmluva čo najlepšie vyjadrovala zámery prevodcu a nadobúdateľa (môže ísť napríklad o rôzne garancie, súvisiace s ekonomickou históriou spoločnosti či podmienky, zaoberajúce sa zmenami v spoločnosti pri vstupe nového spoločníka). Jej základné náležitosti však budú vždy rovnaké. Medzi tieto patrí najmä:

 1. Písomná forma - zmluva o prevode obchodného podielu nemôže byť uzavretá ústne. Je nutné, aby mala písomnú formu, inak je neplatná.
 2. Osvedčenie podpisov zmluvných strán - ďalším dôvodom absolútnej neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu je, ak pravosť podpisu prevodcu alebo nadobúdateľa nie je úradne osvedčená pred notárom alebo matričným úradom.
 3. Dostatočná identifikácia zmluvných strán - zo zmluvy musí byť zrejmé, kto vystupuje v pozícii prevodcu a kto v pozícii nadobúdateľa. Údaje o týchto osobách musia byť v zmluve uvedené tak, aby nevznikli žiadne pochybnosti o ich identite.
 4. Jednoznačné vymedzenie predmetu prevodu - obchodný podiel, ktorý sa prevádza, musí byť určený dostatočne jasným spôsobom, aby bolo nepochybné, či ide o celý obchodný podiel alebo jeho časť, a v takom prípade, konkrétne akú časť.
 5. Určenie, či je prevod odplatný alebo bezodplatný - zmluva musí obsahovať informáciu o tom, či sa obchodný podiel prevádza bezodplatne a v prípade, že sa prevádza odplatne, musí obsahovať cenu alebo spôsob určenia ceny obchodného podielu.
 6. Pristúpenie k spoločenskej zmluve / zakladateľskej listine / stanovám - nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v zmluve o prevode obchodného podielu musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté.

Účinky zmluvy o prevode obchodného podielu v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú až zápisom do obchodného registra. Pokiaľ nejde o väčšinový obchodný podiel, účinky prevodu nastávajú medzi zmluvnými stranami a voči tretím osobám v deň podpisu zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a voči spoločnosti tieto účinky nastávajú vo väčšine prípadov dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti.

Návrh na zápis zmeny údajov v obchodnom registri

Záverečnou fázou procesu prevodu obchodného podielu, a teda predaja a kúpy ready-made s.r.o. je podanie návrhu na zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra. Je potrebné správne vyplniť príslušný formulár (v tomto prípade formulár č. 8) a doložiť všetky doklady, ktoré majú byť prílohou k tomuto návrhu. Opäť platí, že rozsah povinných príloh sa môže podľa okolností prípadu mierne líšiť, minimálne by však mal zahŕňať rozhodnutie valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka, ktorým sa povoľuje prevod, prípadne rozdelenie obchodného podielu, príslušné súhlasy správcu dane, zmluvu o prevode obchodného podielu a aktuálne znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny.

Najneskôr zápisom týchto zmien sa nadobúdateľ obchodného podielu stáva plnohodnotným spoločníkom ready-made s.r.o. so všetkými právami, ktoré z tejto pozície vyplývajú.

Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu

ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU
podľa § 115 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Roman Prevodca, trvale bytom Prevodná 2/A, 903 01 Senec, Slovenská republika, nar. 2.5.1975, r.č.: 000000/0000, občan Slovenskej republiky
(ďalej ako „Prevodca“)

a

Richard Nadobúdateľ, trvale bytom Nadobúdacia 18, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, nar. 14.1.1987, r.č.: 000000/0000, občan Slovenskej republiky
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)

(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“)

I.
Predmet Zmluvy a definície

Predmetom Zmluvy je záväzok Prevodcu previesť celý svoj Obchodný podiel špecifikovaný v čl. I. bode 2. Zmluvy na Nadobúdateľa a záväzok Nadobúdateľa prijať Obchodný podiel za odplatu v súlade s článkom III. Zmluvy.

Na účely Zmluvy sa rozumie:
„Spoločnosťou“ spoločnosť DOBRÁ FIRMA s.r.o. so sídlom Dobrá 12, 831 03 Bratislava, IČO: 45 249 887, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 75157/B.
„Obchodným podielom“ je celý obchodný podiel Prevodcu v Spoločnosti, zodpovedajúci vkladu vo výške 5.000 EUR do základného imania spoločnosti, čo predstavuje v pomere k základnému imaniu spoločnosti 100%.

II.
Prevod Obchodného podielu

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra.

Návrh na zápis prevodu Obchodného podielu do obchodného registra podá Spoločnosť do troch pracovných dní po podpise tejto zmluvy.

III.
Odplata za prevod
Obchodného podielu

Prevod obchodného podielu je odplatný. Výška odplaty je 5.000 EUR.

IV.
Vyhlásenia Zmluvných strán

Nadobúdateľ vyhlasuje, že pristupuje k Zakladateľskej listine Spoločnosti.

Prevodca zodpovedá Nadobúdateľovi za skutočnosť, že až kým nenastanú účinky prevodu Obchodného podielu:

Prevodca je majiteľom Obchodného podielu;
nebolo zriadené ani nevzniklo žiadne záložné právo na Obchodný podiel alebo iné právo akejkoľvek tretej osoby;
peňažný vklad Prevodcu do základného imania Spoločnosti vo výške 5.000 EUR bol splatený v peňažnej forme.

V.
Záverečné ustanovenia

Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy a vzťahy v nej neupravené sa riadia slovenským právom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy neskôr ukáže ako neplatné alebo nevykonateľné, nemá táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. V takom prípade sú Zmluvné strany povinné bezodkladne nahradiť neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere v súlade s vôľou Zmluvných strán v čase prevodu Obchodného podielu.

Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho jeden rovnopis je určený pre Prevodcu, jeden pre Nadobúdateľa, jeden pre Spoločnosť a jeden pre účely zápisu do Obchodného registra.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v Zmluve považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy.

V Bratislave, dňa 10.5.2016

__________________________________
Roman Prevodca
Prevodca

__________________________________
Richard Nadobúdateľ
Nadobúdateľ