predaj s.r.o. (ready made s.r.o.) - s konzultáciou u advokáta

529,- EUR 686,- EUR

predaj s.r.o. (ready made s.r.o.) - s konzultáciou u advokáta

529,- EUR 686,- EUR

Predaj s.r.o. (ready-made s.r.o.) s konzultáciou u advokáta je služba našej advokátskej kancelárie určená pre klientov, ktorí majú záujem o stretnutie s advokátom, na ktorom im budú vysvetlené všetky podstatné skutočnosti ohľadne kúpy a predaja ready-made s.r.o.. 

V prípade, že máte záujem o vybaviť celý predaj ready-made s.r.o. online využite našu službu Predaj s.r.o. (ready-made s.r.o.) online.

V prípade, že si nevyberiete z našej ponuky už založených ready-made s.r.o., môžeme pre Vás založiť novú s.r.o. na mieru. V takom prípade využite naše služby Založenie s.r.o. online alebo Založenie s.r.o. s konzultáciou advokáta.

Čo je to ready-made s.r.o.?

Ready-made s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená za účelom následného predaja na kupujúceho. Naša advokátska kancelária garantuje čistú právnu a účtovnú históriu.

Ready made s.r.o.:

 • - nikdy nepodnikala
 • - má už pridelené IČO (je už zapísaná v obchodnom registri SR)
 • - má splatené základné imanie
 • - jediným spoločníkom a konateľom je advokát
 • - má už pridelené DIČ (je už registrovaná na daňovom úrade)
 • - už má vydané živnostenské oprávnenie (je registrovaná na daňovom úrade)
Aké sú výhody kúpy ready-made s.r.o.?
 • Výhody sú:
 • - môžete začať podnikať (konať za ready-made s.r.o.) okamžite.
 • - spoločnosť už má pridelené IČO a DIČ, čiže môžete s ňou ihneď po prevode vstupovať do zmluvných vzťahov či fakturovať
 • - celý proces predaja s.r.o. je rýchlejší pri zakladaní s.r.o..
Čo je zahrnutné v cene 529,- EUR?
    • - poplatky za voľné živnosti
    • - súdny poplatok za založenie s.r.o.

   

   • - kompletné zabezpečenie celého procesu a príprava všetkých potrebných dokumentov k založeniu s.r.o. na základe Vami zadaných údajov:
    • - zabezpečenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenský list)
    • - príprava návrhu na zápis s.r.o. do príslušného obchodného registra
    • - požiadanie o vydanie súhlasu daňového úradu
    • - príprava spoločenskej zmluvy, prehlásenie správcu vkladu, vyhlásenia jediného spoločníka či iného potrebného dokumentu
    • - registrácia s.r.o. u správcu na dane za účelom získania DIČ (príprava žiadosti o registráciu k dani z príjmov)

  • - odovzdanie všetkých zakladateľských dokumentov elektronicky
Ako dlho trvá proces kúpy ready-made s.r.o.?
 • - celý proces prevodu ready-made s.r.o. trvá 7-10 dní
 • - za spoločnosť môžete konať okamžite po podpise potrebných dokumentov
Aké úkony musíte urobiť Vy?

- celý proces vybavíme za Vás
- Vy len po vyplníte jednoduchý formulár a podpíšete dokumenty, ktoré Vám zašleme
- niektoré dokumenty bude potrebné podpísať pred notárom, resp. na matrike
- jednoduché a prehľadné usmernenie k podpísaniu dokumentov Vám zašleme spolu s potrebnými podkladmi na podpis

Aké ďalšie náklady musíte platiť Vy?

- Vaše extra náklady sú len za:

1. overenie podpisov
pri jednoosobovej s.r.o. overíte 3 podpisy, pri dvoch spoločníkoch je to osem podpisov
(osvedčenie o pravosti podpisu na listine stojí u notára 2,39 EUR s DPH a na matrike 1,50 EUR)

2. v prípade potreby vydania oprávnenia na prevádzkovanie remeselných alebo viazaných živností: 7,50 EUR za každú živnosť 

Ako prebieha komunikácia s našou advokátskou kanceláriou?

- celá komunikácia prebieha online (email, chat), prípadne telefonicky
- v prípade záujmu môžete využiť možnosť osobného stretnutia s advokátom
- spôsob komunikácie je vždy vysoko individuálny a v čo najväčšej možnej miere prispôsobený požiadavkám klienta
- sme vďační za Vami prejavenú dôveru, preto radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Nezáväzne objednať!

Naše výhody:

Odborný servis advokáta

Sme advokáti zapísaní v Slovenskej advokátskej komore.  Poskytujeme vysoko kvalifikované právne poradenstvo založené na dôkladnej znalosti právnych predpisov. Viac o nás.

Spokojnosť klienta

Služby klientom poskytujeme už vyše 20 rokov a vždy je pre nás najdôležitejšia Vaša spokojnosť.

Pre väčšinu ľudí je lacnejšie zakladať s.r.o. pomocou advokáta. Prekvapený? Zistite viac.

 

Ušetríte čas

Hľadanie informácií na internete, príprava dokumentov či vybavovanie na úradoch je zdĺhavý proces. Dovoľte nám Vás odbremeniť!

Najčastejšie otázky:

Čo to znamená čistá právna a účtovná história ready-made s.r.o.?

Hotová  spoločnosť so splatením základným imaním vo výške 5.000,-EUR, ktorú Vám ponúkame na predaj je novozaložená, “nepoužívaná” spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá počas svojej existencie nevstupovala do žiadnych právnych vzťahov a teda neprevzala na seba žiadne zmluvné záväzky. Z toho vyplýva, že je vylúčená akákoľvek možnosť existencie prípadných pohľadávok proti ready-made s.r.o. zo strany tretích osôb. Vzhľadom  na skutočnosť, že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti je advokát, je tu garantovaná čistá právna a účtovná história.

Kedy sa stanem konateľom ready-made s.r.o.?

Konateľom ready-made s.r.o. budete menovaným bezprostredne po Vašom rozhodnutí zakúpiť si hotovú spoločnosť. V mene spoločnosti tak budete môcť konať už pred zápisom do obchodného registra. 

Kedy sa stanem spoločníkom ready-made s.r.o.?

Spoločníkom sa stanete po zápise zmeny zapísaných skutočností v obchodnom registri  v osobe spoločníka do obchodného registra, čomu predchádza uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu. 

Aký predmet podnikania bude mať ready-made s.r.o.?

Pri predaji ready-made s.r.o. poskytujeme klientom predvolené živnosti, resp. predmet podnikania obchodnej spoločnosti ktorý je klientmi najčastejšie používaný. V prípade, že budete mať záujem aj o ďalšie živnosti, radi Vám zabezpečíme vydanie ďalších žvinostenských oprávnení. 

Aké zmeny v s.r.o. môžem vykonať pri prevode ready-made s.r.o.?

Pri predaji spoločnosti Vám poskytujeme kompletný servis zmeny ready-made s.r.o. presne podľa Vašich predstáv, čo zahŕňa zmenu obchodného názvu spoločnosti, zmenu sídla spoločnosti, zmenu konateľov spoločnosti, či zmenu spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. V rámci služby predaj ready-made s.r.o. s konzultáciou u advokáta máte možnosť s advokátom osobne prediskutovať všetky otázky ohľadom predaja už vytvorenej  spoločnosti.