Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia

Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Obo 112/01, týkajúci sa Skutkový stav: Jeden z akcionárov akciovej spoločnosti dospel…
Čítaj viac

Zníženie základného imania v akciovej spoločnosti

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. 06. 1995 Obvodný súd Bratislava 1 na návrh a.s. STC so sídlom v B., ktorý bol…
Čítaj viac

Firmy na predaj

Firmy na predaj Čo sa má na mysli pod pojmom firmy na predaj? Pod týmto termínom možno obsiahnuť pomerne širokú paletu významov v…
Čítaj viac

Vylúčenie spoločníka zo spoločnosti

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Obo 350/98 Skutkový stav: Pavol T., ktorý bol súčasne spoločníkom aj konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným…
Čítaj viac

Odoberajte náš newsletter:

Fields marked with an * are required